Jdi na obsah Jdi na menu
 


print.gif Vytisknout

Přednáška pro ZOO - tučňák Humboldtův

Tento článek může použít každá ZOO, která chová tučňáka Humboldtova. Návštěvníci se budou dovídat, jak žijí tito tučňáci ve volné přírodě atp.

prednaska.jpg

1. Výskyt a habitat
2. Biologie
3. Ochrana a populace v přírodě
4. Zajímavosti (např. z Vaši Zoo), závěr

1. Tito tučňáci žijí v Jižní Americe na západním pobřeží Peru a Chile. Tučňáci rodu Spheniscus kam patří i tučňák Humboldtův, jsou přizpůsobeni velmi teplému podnebí. Teplota vody sahá i vysoko nad 20 C°, a na pevnině dosahuje teplota vzduchu i k 36 C°. Proto se přizpůsobili kratším a méně hustším peřím než jižněji hnízdící druhy. Pera dosahují délky kolem 2,1 cm., ale např. tučňák kroužkový, který hnízdí v Antarktidě, ten je má dlouhé i 3,6 cm. Nejteplejší podmínky má však tučňák galapážský, který hnízdí nejseverněji ze všech tučňáků, na Galapážských ostrovech u rovníku. Zde se teplota vzduchu pohybuje i kolem 40 C°. 

2. V době rozmnožování si tito tučňáci stavějí hnízda. Díky měkké půdě s vyhrabávají nory, které poté vystýlají malými větvičkami, klacíky, kamínky, šupinami z ryb nebo i kostmi z uhynulých tučňáků. Někteří si však vyhledávají různé díry nebo pukliny ve skalách, mezi balvany a podobnými úkryty nebo přebírají hnízda jiným živočichům. Tito tučňáci uzavírají trvalé partnerství i na celý život. Jen ojediněle, a to především v případě úmrtí jednoho z partnerů, si k odchovu snůšky hledají nového. Svá hnízda jsi velmi dobře pamatují a pokud hnízdo nezničí příliv nebo nezvaní hosté, tedy jiná zvířata, scházejí se páry pokaždé na stejné místě. Hnízdní nory jsou pro ně velmi důležité a vše se v nich odehrává (od námluv počínaje po odchov mláďat konče). Nory je zároveň chladí proti vyprahlému slunci, proto se je snaží vyhloubit tam, kde je dostatečný stín. Po páření samička snese asi za den až dva vejce a za jeden až dva dny další. Obvykle snese samička dvě vejce. Vejce se inkubují přibližně 36 – 43 dní. Nejdříve sedí samice a samec jde na lov. Asi za dva týdny se samec vrátí a úlohy si vymění. Poté se jako ostatní druhy, v odchovu mláďat opět střídají. Kvůli od přírody zdatnějšímu samci, samička vysedává více. V období partnerských lovů, kdy jsou už mláďata větší a dokážou si regulovat teplotu těla, se mláďata schovávají do hnízd, kde jsou v bezpečí. Vyčkávají příchod rodičů s krmnou dávkou. Potrava se skládá z několika druhů ryb ve velikosti od 3 do 27 cm. Potravu loví obvykle ve skupinách, kdy vyhledávají skupinové druhy ryb. V mělké vodě především ančovičky a sardinky. Jak dlouho na moři pobudou záleží na dostupnosti potravy, většinou však odchází lovit v ranních hodinách a připlouvá později navečer. Takže loví i 12 hodiny. Potápí se tak až 150krát pod hladinu. Mládě roste velmi rychle a ve stáří tří měsíců už může na moře. Na moři zůstane zhruba tři roky. Po třech letech se vrátí s ostatními mladými tučňáky na pobřeží a pokouší se spářit.

3. Tento druh tučňáků je v přírodě velmi ohrožen. K poklesu jejich populace v minulosti vede především nadměrný komerční rybolov sardinek či ančoviček. V 19. století se na značném úbytku populace podílelo hromadné těžení guana (trusu), který byl podstatnou součástí půdy tučňáků na které hnízdí. Rovněž nebezpečný je klimatický jev El Niňo (náhlé oteplování oceánů - chudé moře na potravu). Tučňáci jsou jedni z nejhůře postižených druhů a musí často čelit úplnému opuštění chovné sezóny a možná i vyhladovění. Tučňáci jsou velmi závislí na dostupnosti potravy. Kvůli tomuto jevu jsou však hnány hledat chladnější proudy dále od pobřeží. Místo 12 hodin lovu pro mládě, loví i přes 33 hodin a to tak zahyne hlady. Zpravidla ani rodič, který loví, nepřežije. Na souši je ohrožuje i nebývalá zvěřina jako zdivočelí psi a jiní savci, kteří usmrcují mláďata v norách nebo i dospělé tučňáky. Současný stav tučňáků v přírodě je dnes poměrně drastický (6 000 až 32 000 dospělých jedinců s klesajícím trendem). Pokud se nezavede proti těmto prioritám opatření, je možné, že během několika desetiletí budou tučňáci vyhubeni úplně.

Zdroj: www.penguinsworld.cz