Jdi na obsah Jdi na menu
 

 TUČŇÁK PATAGONSKÝ 

Obrazek

Roční cyklus: 

Roční cyklus

Legenda

Latinský název: Aptenodytes patagonicus

Objevení: První záznam se objevil zjevně 17. 1. 1775, kdy J. R. Forster tohoto ptáka popsal a nazval aptenodytes patachonica (dnes aptenodytes patagonicus). Uvádí se však také záznam od jistého Pernnanta už od roku 1768. Některé zdroje uvádí první záznam od roku 1778, jehož autorem je Miller.

Světová populace: vzrůstá | Přibližně 2 000 000 hnízdících párů

Délka života:  Přibližně 20 let (v zajetí se dožil až 26 let)

Průměrná výška: 85 - 95 cm

Průměrná váha: 12 kg 

Hnízdění: Subantarktické ostrovy (Marion, Prince Edwarda, Crozetovy, Kerguelenovy, Heardovy, Macquarie, jižní Georgie a Falklandské ostrovy). Menší kolonii můžeme zpozorovat i na Bouvetově ostrově.

Mimo hnízdní období se toulají až k Antarktidě, Austrálii, Novému Zélandu či k Jižní Africe nebo Jižní Americe.

Habitat: Preferovaná chovná místa jsou ploché pobřežní pláže, pokryty vegetací nebo i vrstvou sněhu.

Potrava: Během léta se živí převážně rybami druhu Electronica carlsbergi, Krefftichthys andressoni či Notothenia rossi. V zimě pak vyhledávají výhradně krakatice (především krakatici Kondakovu - Kondakovia longimana), jenž mají výživnější hodnoty. Jiní se zase živí až z 90% olihněmi druhu Psychroteutis glacialis nebo Maritala hydaddesi. Z toho vyplývá, že se potrava tučňáků patagonských liší dostupností nebo potřebou.

Kořist mívá rozměry 2 - 18 cm. Během rozmnožování loví ve vzdálenosti až 180 km od hnízdiště. Dosahují rychlosti 8,7 - 12 km/h a ponořují se do hloubek 1 - 322 metrů (průměrně do 25 metrů). Pod vodou vydrží asi 6 - 10 minut a ponořování je uskutečňováno i 150 krát za sebou.

Kolonie: o 9 000 až 39 000 jedincích

Období rozmnožování: Začíná v listopadu (antarktické léto, tj. období naši zimy). V dubnu mláďata přepeří do druhého prachového peří a dokážou si regulovat vlastní teplotu těla. Dochází k nástupu zimy (snížení složek potravy), rodiče opouštějí kolonii a mláďata se sdružují do početných "školek". Jsou krmena v dlouhých intervalech (dva až tři týdny), tudíž dlouze hladový. V říjnu dochází k opětovnému zvýšení množství potravy a rodiče přicházejí s krmnou dávkou častěji. V průběhu prosince mláďata přepeří do konečného peřního šatu podobného dospělým a míří na otevřené moře.

Inkubace vajec: Přibližně 55 dní. V inkubaci se rodiče střídají.

Počet vajec: jedno (1 = 310 g)

Hnízda: Ne

Chov: Velmi zdlouhavý (10 - 16 měsíců). Za tři roky vychovají díky tomu jen dvě mláďata. Rodiče se v péči střídají.

Pohlavní dospělost: Ve třech až pěti letech

Monogamie: Není příliš trvalá (partnerské soužití nejdéle asi na jeden až tři chovné sezóny)

Přirození predátoři: Na mořském působení je ohrožuje především tuleň leopardí, kosatka dravá nebo lachtani. Na mláďatech se přiživují převážně buřňáci a racci, kteří využívají těžkého období pro mláďata v nástupu zimy, kde jsou příliš slabá a snadná k ulovení.

Ohrožení:

IUCN (červený seznam ohrožených druhů) uvádí, že je tučňák patagonský neohrožený na základě těchto kritérií:

  • zeměpisný rozsah je větší než 20.000 kilometrů čtverečních
  • populace přesahuje nad 10.000 jedinců
  • populace roste

Neexistují žádně vyšší hrozby pro tento druh. V budoucnosti může život těchto tučňáků narušit kupříkladu světem známe globální oteplování, o jehož skutečném rozsahu a dopadu můžeme stále jen spekulovat. 
Pro tučňáky patagonské je hrozbou jejich samotné rozmnožování a četnost úmrtí mláďat, která nepřežijí zimu, je odhadována na 50%.

Zajímavosti:

Hnízdění v blízkosti ovcí

⇒ Hnízdění s ovcemi? Ano, i takové společníky mají tučňáci patagonští na Falklandských ostrovech

——————————————————————————————————————

Ze života tučňáků - žárlení 

Samci tučňáků připlouvají na pevninu přibližně o týden dříve než samice, aby hájili hnízdní oblasti (svůj vymezený prostor). Jeden takový samec prostě čekat na svoji milou nevydržel a jednoduše se vydal mezi kolébající se parádnice hledat novou partnerku. Výjimkou není ani svádění již zasnoubené samice s jiným. To je však zpravidla pro svůdníka jasně prohraný boj. Nějakou tu hodinu takto probíhalo svádění a najednou se na pobřeží objevila tučňákova družka. Ihned spěchala ke svému milému dávajíc najevo svou nelibost. Když se na něho začala lepit druhá samice, dostala patřičně za vyučenou (pleskanec křídlem). Tomu se nevyhnul ani samec. Pár se však dal dohromady a samec se nakonec z přítomnosti své družky patřičně těšil (loňská sezóna se jim zjevně dobře vydařila a není pochyb o tom, zkusit to nyní). Omluvil se kamínkem z pobřeží, který před ní položil, zjevně jako dar na pomyslné společné hnízdo, a samice mu nakonec ráda odpustila. Je to poměrně výjimečná situace, jelikož není tento druh příliš monogamní (viz také Nám podobní).

——————————————————————————————————————

V češtině jej nazýváme patagonský pravděpodobně proto, protože se - zpravidla přechodně - vyskytuje i v oblasti Patagonie v Jižní Americe. Cíleně zde ale větší kolonie tučňáků nehnízdí.

——————————————————————————————————————

Tučňák patagonský je často zaměňován s tučňákem císařským. Jsou si na první pohled dosti podobní a navíc patří do stejného rodu Aptenodytes. Při důkladném pozorování však snadno oba druhy rozpoznáte - viz kritéria, podle kterých oba druhy rozeznáte.

——————————————————————————————————————

Nedávný výzkum francouzských vědců ukázal, že si tučňáci patagonští dovedou usměrnit PH (kyselost) jejich žaludku, aby se zabránilo rychlému rozkladu potravy. Další studie přišla na to, že v žaludku využívají bakterie, které jim záměrně brání strávit potravu a umožní ji ukládat. 

——————————————————————————————————————

Studený rekordman

Tým francouzských vědců vedený Yvesem Handrichem z university ve Štrasburku měřil teplotu a metabolismus několika desítek mláďat tučňáka patagonského během dlouhého čekání na porci jídla. Jak ukázaly výsledky studie publikované v časopise Nature Communications, šetří mladí tučňáci energií, jak se dá. Neudržují dokonce ani obvyklou tělesnou teplotu kolem 38°C a nechávají ji klesnout až na 15°C. Jak to, že přežijí, nikdo nedokáže vysvětlit.