Jdi na obsah Jdi na menu
 


Námluvy

♦ Životní cyklus (rozmnožování)

Námluvy se podstatně liší od druhů, kteří využívají hnízd od těch co je nebudují. Obvykle trvají několik dní. U větších druhů i několik týdnů.

Tučňáci císařští

Námluvy tučňáků budujících hnízdo

Zde řadíme rody Spheniscus, Eudyptula, Megadyptes a částečně Pygoscelis a Eudyptes

Samec, který dostaví (či jen upraví) hnízdo, se postaví k jeho okraji a začne vydávat hluboké hrdelní tóny. Drží vzpřímenou polohu s nataženým krkem nahoru, aby byl v husté kolonii nepřehlédnutelný. Jakoby tím říká: "Haló holky, já mám tady nejlepší hnízdo, přijďte se kouknout...". V tomto rozpoložení navíc zrychleně třepotá křídly, zdánlivě jakoby se pokoušel vzlétnout. Avšak výše intenzity tohoto hbitého mávání dokazuje, jak moc je připravený na pohlavní akt. Tak se projevuje obvykle do chvíle, než vyslyší přítomnost své loňské družky, nebo dokud neupoutá novou samici. Když už se potencionální pár sejde, společně se v blízkosti svého hnízda uklánějí a zároveň hlasitě troubí, což dvojici ve své podstatě pečetí. Po tomto úvodu se samec projevuje chvějivými dotyky křídel, a následně začne samici probírat peří na hlavě a krku. Často si také vyměňují vášnivé polibky, tedy způsobem, že se zobákem navzájem chvějivým poklepáváním dotýkají. Stane se také situace, kdy samec v přítomnosti samice ukáže jaký je otec, přinese oblázek či stéblo trávy, a položí jej ke hnízdu nebo přímo k samici, čímž chce nejspíš své milované říci, že právě on je obzvláště starostlivým budoucím otcem. Následně se opět uklánějí a ceremoniál v podstatě opakují. Tyto sociální - upevňovací a uvědomovací - znakové projevy podobně vykonávají i později během chovu snůšky. Všechno výše popsané napomáhá k vyšší soudržnosti a pohodě páru, a má zkrátka velký význam z hlediska soužití v obrovských koloniích.

Pokud se námluvy neodehrávají přímo u hnízda, takový tučňák brýlový ohromuje samici zdánlivě romantickým tanečkem, tedy tak, že hlavu přikrčí k tělu a obchází samici kolem dokola.

Zde popsané znaky se u některých druhů v menší míře liší. Lze však říci, že jsou tyto znakové projevy provedeny zvláštními pohyby tělem a hlubokými hrdelními tóny.

 

 

Námluvy tučňáků, kteří si hnízda nevytváří

Sem se řadí zbývající rod Aptenodytes

Tito tučňáci nespoléhají na hnízda, ale na své vzezření a daleko slyšitelný hlas, kterým na sebe upozorňují.

V hejnu usazeném na rozeklané pláni je mnohem snazší druhého uslyšet než spatřit. Protože se tučňáci nemohou rozeznávat očima, orientují se podle "zvukových vizitek". Každý z nich je vybaven speciální "hlasovou kartou", a když vydá zvuk, sděluje okolí své "osobní údaje". Kdo je, jakého je pohlaví a že je připravený pářit. Proto je vždy v kolonii takový hluk.

Tučňák císařský a zlatožluté skvrny

Od ostatních se náležitě liší krásnějším zbarvením na lících a krku (viz obrázek), které v námluvách preferují jako prostředek pro upoutání samic. Pochodují v kolonii a kývají hlavou ze strany na stranu (zde se právě uplatňuje zbarvení na lících). Když se samec potencionální družce zalíbí, pomalu se odvrací od kolonie (intimní chvíle jsou i u tučňáku skutečně intimní). Pokud ho samice následuje, znamená že se chce spářit, pokud ne, bude muset samec zpátky do kolonie a pokusit se o jinou samici. I když se samci upoutat samici podaří, stále nemá vyhráno. Než se odhodlají k páření, nejprve se dvojice seznamuje ve stylu pomalejších synchronizovaných pohybů a postojů (hlavou, tělem - dokážou společně až několik minut prakticky nehnutě stát, nevnímajíce své okolí). Rituál musí být provedený v opravdu dokonalé souhře, z něhož dvojice vycítí jakési klady partnerského soužití (samice nachází jakousi míru zkušeností či oddanosti v samci). Po nějaké době si dvojice bude natolik jistá, že se odhodlá i k páření.