Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stavba hnízda a hnízdění

♦ Životní cyklus (rozmnožování)

Některé druhy si hnízda staví v podobě nor, jiní staví jen jednoduchá, téměř "falešná" hnízda a další je nestaví vůbec (vysvětleno níže);

Tučňák kroužkový a vajíčka

rod: Aptenodytes

Tučňáci tohoto rodu si hnízda nestaví vůbec. Tučňák císařský si ho ani stavět nemůže, jelikož hnízdí přímo na ledě. Co se týče tučňáka patagonského, rovněž není dostatek materiálu v jeho domovině. Oba tučňáci snášejí pouze jedno velké vejce. Tučňák císařský by si nemohl stavět hnízdo ani co se týče sociálního chování. V době antarktické zimy, se samci inkubující vejce tisknou ke kolegům a přetrvávají tak mrazivě nízké teploty, sahající pod -20° C. Kdyby se takto tulit měli např. tučňáci z rodu Eudyptes, jejich vrozené sociální chování by z nich udělalo agresivní útočníky - respektive obránce svého teritoria. Místo hnízd tak tučňák císařský a patagonský překryjí vejce prokrveným záhybem kůže a od země jej drží na nohou. Díky tomuto uzpůsobení se jim vylíhne vždy je jedno vejce. Tito tučňáci jsou také v podstatě nejmírumilovnější ze všech. Zpravidla však nejsou monogamní jako většina ostatních tučňáků. Mimo jiné možná i také proto, že si neopečovávají žádná hnízda a nemají tak společné "hnízdečko lásky", ke kterému by se vraceli. Na rozdíl od jiných druhů, mají dostatek času nalézt si nového partnera a dle odhadu si 78% tučňáků nachází nové již po jedné sezoně.

Druhy: tučňák císařský, tučňák patagonský

 

rod: Eudyptes

Tito tučňáci se zvláštními chocholy hnízdo řekněme staví, ale jedná se pouze o "falešná" hnízda. Tito tučňáci hnízdí převážně na různých skaliskách a skalnatých výběžcích, takže nemají dostatečné materiály na stavbu. Obvykle si tak hnízda nestaví. Sem tam si vystýlají pouze přírodní prohlubeniny ve skaliskách, nebo si vytvoří hnízdo z menších kamínků, které seřadí do tvaru kruhu. Tito tučňáci jsou velmi koloniální, a proto se u nich vyvinula sociálnější komunikace (dorozumívací prostředky). Jejich hnízdiště jsou velmi těsná - na 1 m² se objevují i tři hnízdní okrsky. Není se čemu divit, že dochází k častým soubojům o hnízdiště. Nejen proto se jim přizpůsobil i zobák, který mají silnější a tlustší než ostatní tučňáci. I v jejich tváři pocítíme takový drsný výraz. Ze všech druhů tučňáků jsou asi nejagresivnější. V ZOO bývají během hnízdění agresivní i na lidi. Ačkoli jsou vysoce teritoriální, na své "blízké" jsou mírumilovní. I tak se samičky objevují na hnízdišti raději o pár týdnů později, než si samci hnízdní spory vyřeší, aby nedošlo k manželským hádkám -  schválně řečeno manželským, jelikož si tito tučňáci udržují partnerství na více let (chovných sezón).

Druhy: tučňák chocholatý, tučňák královský, tučňák novozélandský, tučňák skalní, tučňák snárský, tučňák žlutorohý

 

rod: Eudyptula

Tito tučňáci si stavějí hnízdo v podobě nory, jelikož hnízdí tam, kde je měkká půda u pobřeží. Stavějí si ji asi 1 m hlubokou. V noře se odehrávají veškeré důležité úkony - od námluv počínaje po odchov mláďat konče. Nejsou to tučňáci příliš koloniální a proto nemusejí vyhledávat spory o hnízda. Jejich hnízda jsou od sebe dost vzdálena. Vystýlají je různými větvičkami, kamínky, peřím nebo i šupinami z ryb. Pokud sem jim hnízdo nijak neponičí, např. přílivem nebo jinými živočichy, vracejí se každoročně na to samé. Může se stát, že nově žijící pár přebere naopak hnízdo jinému živočichovi, také v podobě nory. Tito tučňáci uzavírají několikaleté partnerské svazky.

Druhy: tučňák nejmenší

 

rod: Megadyptes

Tento jediný druh tohoto rodu - tučňák žlutooký - má zajímavé sociální chování. Není skoro vůbec koloniální a hnízda si staví schované před zraky ostatních tučňáků. Mohou to být nory nebo i různé propadliny, díry pod balvany či pod spadlou kládou. Kvůli jejich chování se proto objevují i nejvytrvalejší partnerské svazky. Nemají moc rádi společnost ostatních tučňáků a hnízda jsou od sebe dost vzdálená.

Druhy: tučňák žlutooký

 

rod: Pygoscelis

Tito tučňáci se podobají rodu Eudyptes nebo Aptenodytes. Buď si nestavějí hnízda vůbec, protože v podstatě taky mohou hnízdit na ledě či sněhu. Ti ale kdo hnízdí poblíž kamenitých pláží (oblázkových pláží) mohou stavět kruhovitá hnízda právě s oblázků jako tučňáci s chocholy, tedy hnízda falešná. U těchto tučňáků se jinak projevují stálejší partnerské svazky než třeba u rodu Aptenodytes, i když mají podobný hnízdící habitat.

Druhy: tučňák kroužkový, tučňák oslí, tučňák uzdičkový

 

rod: Spheniscus

Tito tučňáci patří mezi nejteplomilnější. Stavějí si hnízda podobně jako tučňák nejmenší z rodu Eudyptula. Mohou to být jejich vlastní nory, nebo i nory převzaté od jiných živočichů, které si sami upravují. Vystýlají je podobně jako tučňák nejmenší. Hnízda se jinak snaží postavit tam, kde je i dostatečný stín, jelikož hnízdí v oblastech, kde tepoty šplhají k tropickým 38 °C. Takže se mohou nacházet pod různými stromy, keři atd. Tento rod tučňáků uzavírá velmi trvalé partnerské svazky. Hnízda jsou jinak od sebe dost vzdálená.

Druhy: tučňák brýlový, tučňák galapážský, tučňák Humboldtův, tučňák magellanký